Informacje ogólne

Centralne Laboratorium
Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Polna 33
60-535 Poznań

Kierownik:
mgr Katarzyna Ziółkowska – (nr tel. 61 8419-321)
Diagnosta laboratoryjny
Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Informacje dla pacjenta:

 

W obrębie Centralnego Laboratorium działają:

Punkt świadczy usługi pobierania materiału biologicznego u osób dorosłych, dzieci i noworodków.

Czynny w godz. 7.00 – 14.35  od poniedziałku do piątku.                      

Telefon: 61 8419-642

Krew od niemowląt i dzieci pobieramy od poniedziałku do piątku w godz.7.00 - 14.35

Po godzinach pracy Punktu Poboru Krwi, krew od osób dorosłych, pobiera pracownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Zajmuje się oznaczaniem parametrów biochemicznych w surowicy, moczu i płynach z jam ciała, hormonów w surowicy i w moczu, morfologii krwi, hemostazy, markerów nowotworowych i wirusowych

Telefon: 61 8419-208,  61 8419-220

specjalizuje się w oznaczaniu kariotypu z komórek płynu owodniowego, krwi pępowinowej oraz z krwi dzieci i osób dorosłych, jak również wykonuje badania z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej – szacowanie ryzyka wad genetycznych płodu (testy podwójne i potrójne). Diagnostyka cytogenetyczna ma na celu analizę liczby i struktury chromosomów, która umożliwia wykrywanie aberracji chromosomowych wielu zespołów chorobowych (nr tel. 61 8419-506; 61 8419-239).

Wykonuje badania grupy krwi ,wykrywania i identyfikacji przeciwciał odpornościowych skierowanych do antygenów krwinki czerwonej, mianowanie w/w przeciwciał, określanie fenotypu krwinek czerwonych w zakresie antygenów układu Rh i Kell, BTA ( bezpośredniego testu antyglobulinowego), dba o bezpieczeństwo biorców krwi i noworodków (wykonywanie prób zgodności), wykonuje badania immunohematologiczne, badania laboratoryjnej diagnostyki transfuzjologicznej u kobiet w ciąży i prowadzi ewidencję konfliktów serologicznych (nr tel. 61 8419-627; 61 8419-211) .

W Pracowni wykonuje się badania materiałów w celu wykrycia drobnoustrojów (m.in. bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby drożdżopodobne, rzęsistek pochwowy) wywołujących zakażenia oraz określenie ich wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki (nr tel. 61 8419-275).

Świadczymy również usługi dla potrzeb badań naukowych - pobieranie materiałów, przechowywanie materiałów wykonywanie oznaczeń (nr tel. 61-8419-376).