Wybierz podkategorię

Cennik usług

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu świadczy usługi również dla osób nieubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz usługi, które nie są przez NFZ refundowane (usługi odpłatne).

Cenniiki obowiązują od: 11.01.2022r

Płatności za usługi prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe.

bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
tytułem: numer faktury