Wybierz podkategorię

Dieta mamy

Droga Pacjentko!

Nasz Szpital przystąpił do pilotażowego programu "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

 

  • Od pacjentki biorącej udział w programie wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w programie.

  • Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacja Programu. Do Programu włączane są tylko pacjentki, które korzystają z diety podstawowej.

 

Jadłospis na dany dzień w ramach Programu pilotażowego znajduje się tutaj:  

brak danych

 

Prosimy, podziel się z nami swoimi uwagami dotyczącymi posiłków szpitalnych. 

Dzięki temu będziemy mogli wprowadzić zmiany i udoskonalić menu. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta dostępna jest na oddziałach szpitala. Wypełnioną ankietę prosimy umieścić w skrzynce z napisem „Ankiety, uwagi, wnioski”

 

 

Dietetyk

  • Podczas hospitalizacji w naszym szpitalu pacjentki w ramach Programu mogą skontaktować się z dietetykiem. Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej należy zgłosić pielęgniarce/położnej oddziału lub skontaktować się bezpośrednio z dietetykiem pod nr tel.: 61 841 9356

  • Spotkania z dietetykiem odbywają się we wtorki i czwartki, w godz. od 800 do 1100 w salce konferencyjnej przy gabinecie Naczelnej Pielęgniarki (poziom AP, hol główny szpitala).

  • Informujemy również, że pacjentki w ramach Programu mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych oraz negatywnych dotyczących serwowanych posiłków bezpośrednio do dietetyka (dietetyk@gpsk.ump.edu.pl) oraz do personelu medycznego oddziału.

  • W dniu wypisu pacjentki otrzymują ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta z uwagami jest przekazana dietetykowi.

 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

 

Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl

  • W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą również uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: www.poradnia.ncez.pl