Wybierz podkategorię

Kompleksowa Diagnostyka Niepłodności

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w  ramach Programu polityki zdrowotnej „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w  roku 2021 ”  realizuje świadczenia w zakresie „Kompleksowej diagnostyki niepłodności” .

Program kierowany jest do par, zarówno z Wielkopolski jak i z innych województw.  Badaniom diagnostycznym poddawana jest kobieta i mężczyzna.

Uczestnicy programu winni posiadać uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.  

Wszystkie badania diagnostyczne w ramach programu są bezpłatne zarówno dla kobiety jak i mężczyzny.    

 

Kryteria kwalifikacji do programu :

  1. pary pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
  2. pary bez zdiagnozowanej niepłodności;
  3. pary, które co najmniej przez 12 miesięcy bezskutecznie starały się o ciążę.

 

Etapy diagnostyki obejmują:

  1. Wywiad wstępny przeprowadzony przez lekarza prowadzącego, w tym m.in. badanie fizykalne, określenie częstości stosunków płciowych (problemów ze stosunkami), problemów z miesiączkowaniem, obciążeń zdrowotnych (m.in. otyłość, nieprawidłowy styl życia, choroby towarzyszące).
  2. Po przeprowadzonym wywiadzie lekarz prowadzący decyduje o dalszym postępowaniu oraz zleci badania diagnostyczne.
  3. Na podstawie uzyskanych wyników badań lekarz prowadzący  podejmie decyzję o dalszej pogłębionej diagnostyce lub też możliwym do podjęcia leczeniu specjalistycznym.
  4. W trakcie całego procesu diagnostycznego uczestnicy zostaną objęci opieką psychologiczną, która ma na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa uczestnikom.

Numer telefonu do rejestracji:   61 8419 119