Wybierz podkategorię

Odwiedziny i wypis ze szpitala

ODWIEDZINY

Regulamin odwiedzin pacjentów
 

Informacje dla rodziców dot. szczególnych ustaleń organizacyjnych w Oddziale Neonatologicznym i Oddziale Izolacyjnym Noworodka w zakresie odwiedzin i organizacji pracy
 

WYPIS ZE SZPITALA

Wypis matki z dzieckiem

W trakcie obchodu porannego matki i noworodki kwalifikowane są do wypisu ze Szpitala. Jeśli danego dnia matka lub noworodek nie ma zleconych przez lekarza badań, to wypis odbywa się około godziny 12.00, natomiast jeśli noworodek danego dnia miał pobraną krew na badania, to decyzja o wypisie podejmowana jest po otrzymaniu przez lekarza neonatologa wyników badań.

Wypis pacjenta

Pacjentki wypisywane  otrzymują kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Jeżeli odebranie karty informacyjnej jest w danym dniu niemożliwe (wypis w godzinach popołudniowych lub dniu wolnym od pracy), dokument ten pacjentka lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie może odebrać w oddziale, z którego wypisywana była pacjentka.

Rodzina winna zgłosić odbiór Pacjenta w budynku od strony ul. Jackowskiego (wejście obok Izby przyjęć oznaczone „Wypisy”). Informacja ta jest przekazywana na oddział, na którym przebywa pacjent i dopiero po takiej informacji pacjent może opuścić oddział.

Przebranie Pacjentów (także noworodków) w odzież prywatną odbywa się w pokojach wypisów w Izbie Przyjęć.

Pacjentki, które nie miały dokumentu ubezpieczenia zobowiązane są dostarczyć go w ciągu 7 dni do Sekcji Ruchu Chorych w godzinach od 8 do 15 lub faxem na nr 618419012.