Wybierz podkategorię

Perinatalna opieka paliatywna

Od dnia 1 października 2019 roku GPSK  realizuje  kontrakt   w ramach  Perinatalnej Opieki Paliatywnej.

2.Świadczenie adresowane jest do pacjentek ciężarnych  i rodzących, u których w trakcie hospitalizacji /badań prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu płodu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w szczególności zaburzenia rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu przedwczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego, zaburzenia rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka.Świadczenie nie może być realizowane równolegle z pobytem szpitalnym.

3.W ramach Perinatalnej Opieki Paliatywnej zapewnione zostaje:

a) wsparcie rodzicom dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej,

b) opieki nastawionej na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią noworodkom

4.Świadczenia  realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej obejmują:

a)  opiekę psychologiczną  oraz

b) porady lekarskie (anestezjolog, neonatolog)    

5.Pacjentki zgłaszające się do Perinatalnej Opieki Paliatywnej winny posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ginekologa lub lekarza rodzinnego. Rejestracja do poradni odbywa sie pod numerem telefonu 61 841-93-11  lub osobiscie w budynku poradni w rejestracji na parterze.

 Wsparcie psychologiczne zapewnia zespół psychologów GPSK.