Wybierz podkategorię

Zakres działalności

Zakres działalności psychologów:

  1. Interwencje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.
  2. Wspieranie, towarzyszenie i pomoc rodzicom po stracie dziecka w okresie prenatalnym lub okołoporodowym oraz rodzicom oczekujacym na narodziny chorego dziecka.
  3. Wspieranie i towarzyszenie osobom przygotowujacym się do zabiegów operacyjnych.
  4. Wspieranie i pomoc psychologiczna w różnych aspektach leczenia niepłodności.
  5. Wspieranie i pomoc psychologiczna w trakcie leczenia onkologicznego.
  6. Psychoedukacja pacjentów (i członków rodziny pacjentów).
  7. Pomoc psychologiczna dla personelu zatrudnionego w szpitalu.
  8. Organizowanie szkoleń dla personelu podnoszącego kwalifikacje i umiejętności w zaspokajaniu potrzeb psychicznych pacjentek przebywających w naszym szpitalu.
  9. Prowadzenie badań naukowych.
  10. Ustawiczne ksztalcenie się celem zwiększenia kwalifikacji