Wybierz podkategorię

Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz.1696) i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 poz.1824) Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje osoby niesłyszące i głuchonieme o dostępnych środkach komunikacji:

 1. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@gpsk.ump.edu.pl
 2. Przesyłanie faksów na numer: 61 8419 288
 3. Listownie na adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego ul. Polna 33 , 60-535 Poznań
 4. Skorzystanie z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego
  • Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym Szpitalu, z wyłączeniem nagłych sytuacji. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawiona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem druku → formularz F370-Adm
  • Po przyjęciu zgłoszenia, Szpital zapewnia osobie uprawnionej usługę tłumacza w terminie przez nią wskazanym lub z nią uzgodnionym.
  • Pracownik Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji usługi i ustala sposób jej realizacji.
 5. Skorzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze Szpitalem
 • Osoba ta ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w celu załatwienia sprawy związanej z pobytem i leczeniem.
 • Osoba przybrana ma możliwość towarzyszenia podczas pobytu w szpitalu osobie niesłyszącej / głuchoniemej w zakresie uzgodnionym z personelem medycznym.
 • Chęć towarzyszenia osoby przybranej podczas pobytu pacjenta w szpitalu, prosimy zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail, na adres:office@gpsk.ump.edu.pl wraz z danymi kontaktowymi osoby przybranej.

 

Uwaga!
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w ustalonym terminie, Szpital zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając inny możliwy termin realizacji usługi.

 

F22-IOD Klauzula dot. zgłoszenia tłumacza j.migowego