PSYCHOLOGIA KLINICZNA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE - INTERDYSCYPLINARNY MODEL OPIEKI

21/09/2015

PSYCHOLOGIA KLINICZNA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE - INTERDYSCYPLINARNY MODEL OPIEKI.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 27 - 28 listopada 2015 r.

Hotel Poznański, Luboń k/ Poznania, ul. Krańcowa 4

      

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. 

Jest ona formą zakończenia 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej, które realizowane było w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu w latach 2011 - 2015.

Fakt pozyskania akredytacji na specjalizację - psychologię kliniczną pokazał, że jest możliwe połącznie nowoczesnej wiedzy w dziedzinach ginekologii, położnictwa, neonatologii, anestezjologii czy onkologii klinicznej

z nowoczesną wiedzą w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych, psychologii człowieka chorego somatycznie, psychologii dzieci i młodzieży oraz neuropsychologii.

Do współpracy zaprosiliśmy grono wybitnych specjalistów, którzy podzielą się swoimi cennymi doświadczeniami w zakresie budowania interdyscyplinarnego modelu opieki. 

Zapraszamy do wysłuchania znakomitych wykładowców oraz do ożywionej dyskusji.

 

z  wyrazami szacunku

 Organizatorzy

PROGRAM KONFERENCJI

 27 listopada 2015 r.

 

14.00 - 14.50

SESJA I. PSYCHOLOGIA KLINICZNA - DZIEDZINA PRAKTYKI KLINICZNEJ

1. Specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: Psychologia Kliniczna- wprowadzenie.

dr hab. Bernadetta Izydorczyk (konsultant krajowy z psychologii klinicznej)

2. Rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie z krytycznymi wydarzeniami życiowymi.

prof. Helena Sęk (psycholog, UAM Poznań)

3. Standardy opieki psychologicznej w GPSK UM.

dr Maciej Sobkowski (Dyrektor GPSK UM, Poznań)

14.50 - 15.05

PRZERWA KAWOWA

15.05 - 16.35

SESJA II. PSYCHOLOGIA KLINICZNA CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE

1. Jak pomóc kobiecie z cukrzycą w ciąży urodzić zdrowe dziecko - model interdyscyplinarnej opieki diabetologiczno - położniczej.

prof. Ewa Wener – Ożegowska  (ginekolog-położnik, GPSK UM, Poznań)

2. Kobieta z cukrzycą w ciąży - koncepcja pomocy psychologicznej.

mgr Nina Domańska (psycholog, GPSK UM, Poznań)

3. Kobieta z cukrzycą w ciąży - psychoedukacja jak lekarstwo.

mgr Danuta Olejniczak (położna, GPSK UM, Poznań)

4. Interdyscyplinarna opieka nad kobietą w ciąży z padaczką - jak współpracować, jak sprostać standardom.

prof. Joanna Jędrzejczak (neurolog, Dyrektor CMKP, Warszawa)

5. Implikacje interdyscyplinarne.

16.35 - 17.00

PRZERWA KAWOWA 

17.00 - 18.30

SESJA III. PSYCHOLOGIA KLINICZNA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH - CZY ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA STANDARDÓW INTERDYSCYPLINARNEJ OPIEKI 

NAD KOBIETAMI W CIĄŻY I PO PORODZIE Z PROBLEMAMI W OBSZARZE ZDROWIA PSYCHICZNEGO?

1. Tokofobia - cienka granica między ciałem a psychiką.

dr Agnieszka Remlinger - Molenda (psychiatra, Klinika Psychiatrii, UMP, Poznań) 

2. Pacjentka w oddziale ginekologiczno - położniczym w depresji lub/i lęku - diagnoza psychologiczna przy łóżku chorej i co dalej?

prof. Eleonora Bielawska - Batorowicz (psycholog, Instytut Psychologii, UŁ, Łódź)

3. Opieka lekarza położnika nad pacjentką w ciąży z zaburzeniami psychicznymi.

prof. Krzysztof Szymanowski (ginekolog-położnik, GPSK UM, Poznań)

4. Opieka położnej nad kobietą w depresji lub/i lęku.

dr Katarzyna Wszołek (położna, GPSK UM, Poznań)

5. Implikacje interdyscyplinarne.

 18.30 - 18.40

PRZERWA KAWOWA

18.40 - 20.10

SESJA IV. PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY - PODSTAWOWE FORMY POMOCY DLA PACJENTEK NIEPEŁNOLETNICH I ICH RODZIN

1. Kiedy dziecko rodzi dziecko - opieka lekarza nad małoletnią ciężarną.

dr Karina Kapczuk (ginekolog-położnik, GPSK UM, Poznań)

2. Kiedy dziecko rodzi dziecko - opieka psychologa nad nastoletnią matką i jej rodziną.

mgr Jadwiga Migaszewska - Majewicz (psycholog, konsultant wojewódzki z psychologii klinicznej, Poznań)

3. Opieka psychologa nad małoletnią ciężarną i jej rodziną -  opis przypadku.

mgr Anna Bukowska (psycholog, GPSK UM, Poznań)

4. Nieletnia matka - kiedy ochrona prawna i społeczna, a kiedy wsparcie i pomoc dla środowiska w którym żyj?  Dylematy pomagania.

mgr Grażyna Woźniak (MOPR, Poznań)

5. Implikacje interdyscyplinarne

20.30 - .....

SPOTKANIE TOWARZYSKIE

 

28 listopada 2015 r.

09.00 - 10.30

SESJA V.  NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA - KONSEKWENCJE BEHAWIORALNE USZKODZENIA MÓZGU

O ZRÓŻNICOWANEJ PATOLOGII, CHARAKTERYSTYCE LOKALIZACYJNEJ I ETIOLOGICZNEJ.

1. Zaburzenia funkcji poznawczych w okresie ciąży i okołoporodowym oraz menopauzy.

dr Monika Wiłkość (psycholog, Instytut Psychologii, UKW, Bydgoszcz) 

2. Poród w kontekście chorób neurologicznych.

mgr Maria Forycka (psycholog, Szpital MSW, Poznań) 

3. Opieka położnej nad pacjentką starszą  - komunikacja, bezpieczeństwo, jakość życia.

dr Małgorzata Piskorz - Szymendera (położna, GPSK UM, Poznań) 

4. Rola preparatów ginekologicznych - efekt miejscowy i nie tylko...

mgr Ewa Bielak (Miralex) 

5. Implikacje interdyscyplinarne  

10.30 -  10.40

PRZERWA KAWOWA 

10.40 - 12.10

SESJA VI.  OPIEKA PALIATYWNA W PERINATOLOGII - PROBLEMY MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE I ETYCZNE.

1. Diagnostyka prenatalna pro life czy pro choice - dylematy genetyka.

prof. Anna Latos-Bieleńska (genetyk kliniczny, UMP, Poznań)

2. Płód/noworodek u kresu życia - dylematy neonatologa wobec umierającej nadziei rodziców.

dr hab. Jan Mazela (neonatolog, GPSK  UM, Poznań)

3. Opieka pielęgniarska nad nieuleczalnie chorym lub/i umierającym noworodkiem i jego rodziną.

mgr Magdalena Tomaszewska (położna, GPSK UM, Poznań)

4. Psycholog w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka - jaka i komu potrzebna jest opieka psychologiczna?

dr hab. Grażyna Kmita (psycholog, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Psychologii UW, Warszawa)

5. Implikacje multidyscyplinarne. 

 12.10 - 12.20

 PRZERWA KAWOWA

12.20 - 13.50

SESJA VII. PSYCHOONKOLOGIA

1. Kobieta chora na nowotwór narządu rodnego. Lęk i depresja - dostosowanie do choroby, czy zaburzenia psychiczne?

prof. Krystyna de Walden - Gałuszko (psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, GUM, Gdańsk)

2. Rozpoznanie nowotworu - budowanie nadziei pacjentki w oparciu o nowoczesne metody terapii.

prof. Stefan Sajdak (ginekolog - położnik, GPSK UM, Poznań)

3. Zagrożenie Zespołem Stresu Pourazowego u pacjentek po zakończonym leczeniu onkologicznym.

dr Marta Kulpa (psycholog, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie - Skłodowskiej, Warszawa)

4. Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentką w oddziale ginekologii onkologicznej - asystowanie, współodczuwanie, współpraca.

mgr Maciej Krajewski (pielęgniarz, WCO, Poznań)

5. Implikacje multidyscyplinarne.

13.50 - 14.00

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI. ROZDANIE CERTYFIKATÓW            

 

ZGŁOSZENIA 

e-mail: bielak@miralex.pl    tel.: 502-348-830

(imię i nazwisko, specjalizacja, miejsce pracy, telefon lub e-mail, nr prawa wykonywania zawodu)

OPŁATA KONFERENCYJNA

150 PLN – płatne przelewem, po wcześniejszym zgłoszeniu się

100 PLN - studenci, płatne przelewem, po wcześniejszym zgłoszeniu się

 

Opłatę rejestracyjną prosimy wpłacać na konto:

MIRALEX SP. Z O.O. UL. SIKORSKIEGO 14/6, 64-920 PIŁA

75 1500 1041 1210 4005 4090 0000

Tytuł przelewu: imię i nazwisko / nazwa konferencji np. Anna Nowak / Psychologia

osoby które chcą otrzymać fakturę prosimy o dodanie dopisku „/F“ czyli: Anna Nowak / psychologia /F

Dane do faktury prosimy przesłać na adres: bielak@miralex.pl

CERTYFIKATY

Bezpośrednio po zakończeniu konferencji uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych przyznanych przez Wielkopolską Okręgową Izbę Lekarską.