Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych mutacji w genach BRCA1 i BRCA2

23/09/2021

Poznań, dnia 23.09.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 dla pacjentów Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w okresie od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2023r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 dla pacjentów Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Oferta wybrana w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 dla pacjentów Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

ONCOGENE DIAGNOSTICS Sp. z o.o.       

31-546 Kraków, ul. Mogilska 86/3