Wybierz podkategorię

Odwołanie postepowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego wraz z wykonywaniem czynności zastępcy Oddziałowej na O. Izolacyjnym Poł-Gin

28/09/2021

Poznań, dnia 28.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

O ODWOŁANIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania

czynności ratownika medycznego  wraz z wykonywaniem czynności zastępcy Oddziałowej na Oddziale Izolacyjnym Położniczo-Ginekologicznym

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2023 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o ODWOŁANIU postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego  wraz z wykonywaniem czynności zastępcy Oddziałowej na Oddziale Izolacyjnym Położniczo-Ginekologicznym.