Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów wyników badań densytometrycznych

23/09/2021

Poznań, dnia 23.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie wykonywania opisów wyników badań densytometrycznych

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2023 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów wyników badań densytometrycznych.

Oferta wybrana w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów wyników badań densytometrycznych

  1. Robert Spaczyński