Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności (medycyna rozrodu)

23/09/2021

Poznań, dnia 23.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności (medycyna rozrodu) w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2023 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności (medycyna rozrodu)

Oferta wybrana w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w Centrum  Diagnostyki i Leczenia Niepłodności (medycyna rozrodu)

 

Lp.

Imię i nazwisko

  1.  

Włodzimierz Płotek