Wybierz podkategorię

Ogłoszenie o odwołaniu postępowania konkursowego

30/09/2021

Poznań, dnia 30.09.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

O ODWOŁANIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do lat 7 w zakresie: neurologii dziecięcej, fizjoterapii , fizjoterapii z terapią zajęciową, logopedii, psychologii

od dnia 11.10.2021r. do dnia 30.09.2023r.

 

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o ODWOŁANIU postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do lat 7 w zakresie: neurologii dziecięcej, fizjoterapii , fizjoterapii z terapią zajęciową, logopedii, psychologii.