Wybierz podkategorię

Pracownia Andrologii

Przechowywanie materiału

Pracownia Andrologii wykonuje następujące badania:

  • Ocenę seminologiczną nasienia - Wszystkie  informacje, które  są  związane  z  badaniem  nasienia  są  przekazywane pacjentowi w sposób poufny!

Badanie nasienia (seminogram) jest podstawowym badaniem sprawdzającym płodność mężczyzny. Analiza  polega na ocenie koncentracji, ruchliwości, żywotności i budowy morfologicznej plemników.

Przygotowanie do badania - Wykonanie badania nasienia zaleca się po zachowaniu wstrzemięźliwości płciowej (czas od ostatniego wytrysku nasienia) od 2 do 7 dni. Proszę pamiętać, że w kolejnych badaniach nasienia powinien być zawsze zachowany ten sam okres wstrzemięźliwości płciowej. Zaleca się oddanie nasienia metodą masturbacji  w laboratorium,  a jeśli są problemy z oddaniem nasienia wówczas można oddać materiał w warunkach domowych do jałowego pojemnika ( kupionego w aptece) i dostarczyć w czasie nie przekraczającym 60 minut od oddania ejakulatu do laboratorium, wtedy nasienie należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem i transport powinien odbywać się w temperaturze od 20 do 37 ˚ C.

 

  • Ocenę plemników morfologicznie prawidłowych ( rozmaz nasienia)
  • Test penetracji plemników przez śluz owulacyjny.
  • Test post coitus ( po stosunku płciowym) 
  • Test SpermMar pośredni i bezpośredni (oznaczanie przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu i surowicy krwi pacjenta/ki).
  • Test HOS (cena integralności błony komórkowej plemników).
  • Test wiązania hialuronianu: HBA (test diagnostyczny oceniający dojrzałość plemników w świeżym nasieniu).

Jedną z przyczyn męskiej niepłodności jest infekcja nasienia. Drobnoustroje odpowiedzialne za infekcję pochodzą z układu moczowo-płciowego lub mogą być przenoszone drogą płciową. W przypadku podwyższonej (krytycznej) liczby drobnoustrojów w nasieniu może dojść do uszkodzenia gamet męskich. Dlatego we wszystkich przypadkach diagnostyki oraz terapii męskiej niepłodności, oprócz badania seminologicznego zaleca się wykonywanie badania mikrobiologicznego nasienia czyli posiewu nasienia. Badania te  są wykonywane w Pracowni Mikrobiologicznej GPSK i obejmują bakterie tlenowe, bakterie beztlenowe, mykoplazmy urogenitalne (Ureaplasma i Mycoplasma), rzęsistek pochwowy, grzyby drożdżopodobne oraz określenie ich lekowrażliwości. Próbka nasienia pobrana do badań seminologicznych nie nadaje się do badań mikrobiologicznych. Musi to być osobna próbka pobrana innego dnia, minimum 3 dni po pobraniu próbki do badań seminologicznych.

W tym przypadku obowiązuje specjalna procedura pobierania nasienia mająca na celu zabezpieczenie próbki przed zanieczyszczeniem drobnoustrojami pochodzącymi z zewnątrz. Procedura ta została opisana pod tym linkiem.

Pracownia Andrologii przygotowuje nasienie partnera lub dawcy do inseminacji (AIH , AID).


Pojemnik do przechowywania materiałuW Pracowni Andrologii znajduje się Bank Nasienia (od 1991 r. powstały z inicjatywy prof. dr. n. med. Piotra Jędrzejczaka).
W  Banku  Nasienia  można  przechowywać  nasienie zamrożone przed planowaną chemio i/lub radioterapią. Jest możliwość mrożenia nasienia przed procedurami IVF, AIH.
Merytoryczny  nadzór  nad  Pracownią  sprawuje  Kierownik  Kliniki  Niepłodności  i Endokrynologii Rozrodu prof. dr  hab. n. med.  Leszek  Pawelczyk .

Pracownia  Andrologii  od  2005  r.  dwukrotnie  w  ciągu  roku  uczestniczy w zewnętrznej kontroli jakości badań nasienia (EQA). Jest wpisana w rejestr Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.  

 

Diagności laboratoryjni:

Mgr Anna Berger - kierownik Pracowni - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

Uwaga: W sprawie badania nasienia prosimy dzwonić codziennie od poniedziałku do piątku od 9.30 do 11.30  pod numer + 48 61 8419-086 . Pracownia znajduje się w Budynku Wielofunkcyjnym D Szpitala, piętro 2 (przed badaniem należy się skierować do rejestracji) 

Materiał genetyczny Ocena nasienia Próbki