Wybierz podkategorię

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

„Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Polsce” 

„Usługi elektroniczne w GPSK Poln@"

 

„Zakup sprzętu medycznego w celu ochrony zdrowia prokreacyjnego w ośrodku referencyjnym – GPSK UM w Poznaniu”

 

„Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety.”

 

„Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i dostępności do e-usług medycznych w GPSK w Poznaniu.”

 

„Poprawa jakości, efektywności i dostępności do specjalistycznej opieki nad noworodkiem w GPSK w Poznaniu poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”