Wybierz podkategorię

Dane ogólne

Nazwa podmiotu: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Adres podmiotu:

ul.Polna 33
60-535 Poznań

woj. wielkopolskie, powiat Poznański

Adres e-mail: office@gpsk.ump.edu.pl

NIP: 781-16-21-484

Regon: 000288840

KRS: 0000002866

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000018574