Wybierz podkategorię

Historia

Główne wejście do GPSK od ul. PolnejPod koniec XIX wieku, zły stan opieki medycznej nad mieszkankami Poznania ( będącego wówczas pod zaborem pruskim), spowodował aktywne starania lekarzy poznańskich u ówczesnych władz niemieckich mające na celu utworzenie nowej jednostki ginekologiczno - położniczej kształcącej również położne. W 1897 roku kupiono działkę przy ulicy Polnej 17 (później oznaczoną numerem 33, a od roku 1937 numerem 33) z przeznaczeniem na budowę Szpitala - Polikliniki Prowincjonalnego Zakładu dla Akuszerek. Po czterech latach zakończono budowę. W październiku 1901 roku przyjęto pierwsze pacjentki i zainaugurowano pierwszy kurs dla akuszerek. Mieściły się tu oddziały: ginekologiczno - położniczy z 67 łóżkami, przychodnia, biura, internat dla 40 uczennic, willa dyrektora i mieszkania służbowe dla lekarzy i innych pracowników. W roku 1905 personel polski wymieniono całkowicie na niemiecki i usługi świadczono głównie dla ludności niemieckiej.W czasie I wojny światowej Szpital przejmuje wojsko i wykorzystuje go na swoje potrzeby. Dzieje Szpitala w niepodległej Polsce otwiera rok 1919. Zakład przekształcono w Krajową Klinikę dla Kobiet.

Obsadzono ją polską kadrą,  wydzielając kilka łóżek na potrzeby nowo utworzonego Uniwersytetu Poznańskiego. W 1921 roku Szpital staje się siedzibą jednostek akademickich i jest nią do dziś. W marcu 1919 r. stanowisko prymariusza obejmuje dr Bolesław Kowalski, a w kwietniu na asystenta przyjęto dr Władysława Suwalskiego i pierwszą polską położną Jadwigę Klucz, która objęła stanowisko przełożonej i pełniła je (z przerwą wojenną w latach 1939-1945) do 1950 roku. Funkcję dyrektora szpitala (do 1921 roku) pełnił Stanisław Łazarewicz. Kolejnymi dyrektorami i kierownikami struktury akademickiej szpitala byli: Bolesław Kowalski (1921 - 1945 - z przerwą wojenną), Tadeusz Zwoliński (1946 - 1951), Ireneusz Roszkowski (1951 - 1955), Witold Michałkiewicz (1955 - 1982) i Tadeusz Pisarski (1982 - 1986). Od 1986 roku szpitalem kierował do roku 2014 dyrektor - prof. Tomasz Opala. W 1928r. zakupiono 50 miligramów radu, szpital staje się pierwszą placówką w Polsce, która wprowadziła promieniolecznictwo nowotworów złośliwych do ginekologii.

W latach 1936– - 1939 przeprowadzono modernizację i rozbudowę bazy lokalowej Kliniki, choć w znacznie skromniejszym zakresie niż to przewidywał projekt z 1926r. Ilość izb zwiększyła się do 204 a kubatura budynków do 27.609 m3.W czasie II wojny światowej funkcja szpitala położniczo -  ginekologicznego została utrzymana lecz personel był wyłącznie niemiecki. Na początku 1945 roku Niemcy spalili i zburzyli ok. 25% budynku, zniszczyli również całe zaplecze naukowe i dydaktyczne. Po wojnie Szpital na nowo podejmuje swą działalność. W 1948 roku posiada 220 łóżek i 84 pracowników - w tym 19 lekarzy. W dniu 1.01.1950r. wyodrębniono z Uniwersytetu Poznańskiego Akademię Lekarską (obecnie Medyczną). Od marca 1950r. Szpital przyjmuje nazwę i status Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 3. Na jego bazie działa I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, w miejsce której utworzono w 1970 r. Instytut Ginekologii i Położnictwa. Kierowali nim kolejno: Witold Michałkiewicz (1970 - 1982), Tadeusz Pisarski (1982 - 1992) i Zbigniew Słomko (1992 - 1997). W latach 1950 - 53 dobudowano izbę przyjęć od ul. Polnej i salę wykładową na 350 miejsc z dużym zapleczem lokalowym. W 1965r wybudowano nieistniejący już budynek pralni. W latach 1976 - 1978 i w 1983r. powiększono bazę Szpitala wykupując kolejne lokale przy ul. Jackowskiego 41.

GPSK - bud. administracyjno - poradnianyOd 1984 roku prowadzona jest rozbudowa i modernizacja Szpitala. W roku 1994 oddano do użytku nowy budynek techniczny o kubaturze 7.022m3. Największy budynek diagnostyczno-zabiegowy o kubaturze 53.476m3 od 1997r. zostaje etapami oddawany do użytku i ostatecznie w całości zagospodarowany we wrześniu 1998r. W 1991r. przekazano w użytkowanie Szpitalowi część sąsiadującej z jego terenem posesji ( należącej poprzednio do wojska) z budynkami o łącznej kubaturze 23.542m3. Po gruntownej przebudowie ulokowano w nich nowoczesną pralnię ( 1998r.), zaplecze techniczne i garaże dla nowoczesnych karetek do przewozu noworodków.

W największym z przekazanych budynków, wyremontowanym i wyposażonym ze środków własnych, umieszczono zespół poradni i pracowni przyszpitalnych. Od powstania Szpitala do 2001 roku hospitalizowano około jednego miliona dwustu tysięcy osób (suma ta nie obejmuje noworodków). W tym czasie odbyło się około 400.000 porodów. W dniu13 lutego 1974 r. w naszym Szpitalu urodził się półmilionowy mieszkaniec Poznania.
W latach 1948 - 2000 roku łącznie wykonano ponad 100.000 operacji. Liczba łóżek powiększa się do 413 (w tym noworodkowych do 69). Z dniem 1.10.1997 roku Instytut ulega rozwiązaniu, a Szpital staje się bazą dla Katedry Ginekologii i Położnictwa oraz Katedry i Kliniki Endokrynologii I-go Wydziału Lekarskiego, Katedry Perinatologii i Ginekologii oraz Katedry Neonatologii II-go Wydziału Lekarskiego, a od 1.07.2001r. Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka Wydziału Nauk o Zdrowiu.  W dniu 30 grudnia 1998 roku Szpital otrzymuje osobowość prawną i przyjmuje nazwę: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Obecnie w szpitalu funkcjonuje 20 oddziałów, 17 poradni specjalistycznych, 11 pracowni diagnostycznych. Na bazie Szpitala działa 12 klinik i 2 zakłady naukowe. W nowym budynku znalazła miejsce Apteka Szpitalna, w której stworzono warunki do przygotowywania żywienia parenteralnego, a także cytostatyków, zgodnie z wymaganiami dla tego typu działalności. Centralna Sterylizatornia została wyposażona w sprzęt najnowszej generacji taki jak stacja mycia i dezynfekcji łóżek, sterylizatory gazowe i plazmowe a także kontenerowy system do narzędzi chirurgicznych.

Wykonywane w szpitalu procedury diagnostyczno-lecznicze są zgodne z aktualnymi światowymi standardami. Posiadamy nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą jak ultrasonografy, mammografy, densytometry, mammotom, pulsoksymetry płodowe, unikalną w Polsce aparaturę do badań urodynamicznych i EKG płodu. Siedem nowoczesnych sal operacyjnych i 4 sale zabiegowe, wyposażone zostały w najnowszej generacji sprzęt endoskopowy (laparoskopy, histeroskopy), noże harmoniczne, lasery i urządzenia ultradźwiękowe oraz argonowe. Oddziały operacyjne, sale wybudzeniowe i intensywnej terapii wyposażone są w doskonały sprzęt anestezjologiczny i aparaty do znieczuleń, monitory, respiratory. Wszystkie te urządzenia są wykorzystywane przy przeprowadzaniu około 5100 dużych operacji ginekologicznych, andrologicznych, położniczych i onkologicznych rocznie. Od 1993 r. Klinika Onkologii wyposażona została w najnowocześniejszy wówczas na świecie aparat do brachyterapii, który zastąpił terapię radem prowadzoną od 1928 roku, a chemioterapia nowotworów prowadzona jest wg najnowszych światowych standardów. Nowoczesny Oddział Porodowy to 8 odrębnych sal porodowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, aparaturę monitorującą i unikalne łóżka porodowe, 2 sale do cięć cesarskich i 1 salę zabiegową. Ale nie tylko te urządzenia nadają znamię nowoczesności oddziałowi. Jednocześnie zapewniono dobre zaplecze socjalne dla rodzącej oraz osoby towarzyszącej przy porodzie, co umożliwia odbywanie porodu rodzinnego w godnych warunkach. Przyszli rodzice mogą przygotować się do wspólnego przeżywania porodu uczestnicząc wcześniej w zajęciach Szkoły Rodzenia. Znacznej poprawie ulega też stan oraz wyposażenie sal oddziałów poporodowych. Dążymy do tego aby każdy pokój chorych był wyposażony w węzeł sanitarny.


Park przy GPSKW Oddziałach Patologii Noworodka posiadamy 23 stanowiska do intensywnej terapii, kilkadziesiąt inkubatorów w tym inkubatory transportowe oraz 2 nowoczesne karetki do transportu ciężko chorych noworodków. Intensywnie leczonych jest około 500 noworodków rocznie. Dzięki zorganizowaniu nowej Izby Przyjęć o zapleczu diagnostycznym i łóżkowym oraz modernizacji Szpitala i usprawnieniu procedur diagnostyczno-leczniczych przyjmujemy rocznie około 28 000 pacjentów. Pracownie diagnostyczne wykorzystując w swych badaniach najnowsze metody i urządzenia świadczą usługi także dla pacjentów i jednostek medycznych spoza Szpitala.

Nie zapomniano o pozamedycznych potrzebach pacjentów. Zapewniono możliwość codziennych odwiedzin przez ich rodziny i znajomych. Nieprzerwanie od początków Szpitala na jego terenie istnieje (różnie lokalizowana) kaplica szpitalna. Od 1.01.2002r. otwarty jest hotel dla pacjentów korzystających ze szpitalnych świadczeń zdrowotnych, którzy nie wymagają hospitalizacji (np. pacjentek leczonych metodą radioterapii, matek karmiących piersią, których dzieci pozostają w leczeniu szpitalnym) oraz dla osób uczestniczących w szkoleniach i kursach organizowanych przez Szpital.

Obecnie jesteśmy największym Szpitalem położniczym w Polsce. Rocznie odbywa się tu prawie 7000 porodów, a Szpital posiada status najwyższego, III stopnia referencji w ginekologii i położnictwie oraz neonatologii.

Jednocześnie Szpital stanowi nowoczesną bazę dydaktyczną i naukową. Posiadamy możliwości GPSK - Izba Przyjęćbezpośrednich transmisji obrazu i dźwięku z sal operacyjnych i porodowych na liczne sale dydaktyczne. Prowadzimy zajęcia dla studentów wszystkich czterech Wydziałów Uczelni. Bierzemy aktywny udział w szkoleniu przed i podyplomowym a także od 100 lat uczestniczymy w kształceniu położnych i pielęgniarek. Staramy się kształcić położne i pielęgniarki na jak najwyższym poziomie przygotowując je do obecnych uniwersyteckich wymagań stawianych temu zawodowi przez Unię Europejską. Wszystko to zostało zrealizowane dzięki wytężonej pracy, profesjonalizmowi i głębokiej więzi emocjonalnej ze Szpitalem wszystkich jego pracowników. Wymienione wyżej zadania realizuje 950 osób zatrudnionych w Szpitalu w tym 421 położnych i pielęgniarek oraz 152 lekarzy na etatach akademickich, szpitalnych i stażowych. 21 profesorów i docentów nadaje ton i przyczynia się do wysokiej pozycji Szpitala zarówno w zakresie nauki, dydaktyki jak i usług medycznych. Wiele zawdzięczamy poprzednim pokoleniom lekarzy, położnych, pielęgniarek i innych pracowników Szpitala.W stuletniej działalności Szpitala przewinęło się ich około 10 tysięcy. Do połowy 2001r. pracownicy Szpitala opublikowali drukiem łącznie około 6,5 tysiąca prac naukowych.

Wydano 100 podręczników i monografii. Było lub jest wydawanych 8 tytułów czasopism i periodyków naukowych. Zorganizowano 56 zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Wszyscy byli i obecni pracownicy Szpitala swą aktywnością zawodową przyczynili się do jego dzisiejszej wysokiej pozycji. Dzięki ich wysiłkowi i zaangażowaniu wielkopolskie społeczeństwo uzyskało nowoczesny Szpital i możliwość korzystania z usług medycznych na wysokim akademickim poziomie.