Wybierz podkategorię

Wizerunek szpitala

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest obecnie jednym z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków wysokospecjalistycznej opieki medycznej w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii. Dysponujemy największą w Poznaniu liczbą łóżek położniczo-ginekologiczych i noworodkowych.

Szpital zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, a w tym kilkunastu profesorów i doktorów habilitowanych oraz kilkadziesiąt osób z tytułem doktora.

Osiągnięcia naukowe pozwalają na realizowanie specjalistycznych usług medycznych, a wiedza i doświadczenie kadry medycznej pozwalają na hospitalizację noworodków w stanie zagrożenia życia. Szpital obejmuje opieką porody wcześniacze z regionu wielkopolskiego oraz sprawuje opiekę nad kobietami ciężarnymi chorymi na cukrzycę w ramach nadzoru regionalnego. Na terenie szpitala działa również Szkoła Rodzenia.

Baza diagnostyczna szpitala to między innymi diagnostyka obrazowa: ultrasonografia, radiologia. Badania radiologiczne pozwalają na wczesne wykrycie wszelkich zmian nowotworowych i skuteczne podjęcie odpowiedniego leczenia. Nowoczesna aparatura ultrasonograficzna umożliwia kompleksową diagnostykę goinekologiczną i położniczą oraz wysokospecjalistyczne leczenie np. wewnątrz-maciczne zabiegi na płodzie.

Szpital posiada własne Centralne Laboratorium wykonujące badania zarówno dla potrzeb wewnętrznych, jak i dla pacjentów z zewnątrz. Jest ono wyposażone w aparaturę najnowszej generacji, która zapewnia wysoką precyzję i dokładność potwierdzoną posiadanym Certyfikatem Międzynarodowym.

Przy szpitalu działa również zespół poradni specjalistycznych, w skład którego wchodzą następujące poradnie: Ginekologiii i Andrologii Wieku Rozwojowego, Ginekologiczno-Położnicza, Ginekologiczna I i II, Endokrynologiczna, Patologii Wczesnej Ciąży, Patologii Ciązy, Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, Prenatalna, Oseoporozy i Menopauzy, Onkologiczna, Diabetologiczna, Andrologiczna oraz Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci. Przychodnie specjalistyczne służą pomocą ambulatoryjną w zakresie ginekologii, położnictwa i pediatrii.

Szpital jest wykonawcą rządowego Programu Opieki Perinatalnej w Polsce.